Vシネマ <ヒロミくん!全国総番長への道>

竹内力
Vシネマ <ヒロミくん!全国総番長への道>

Sax,Pianoで参加